چــــادر خاکی

به عشق چادر خاکی مادر پهلو شکسته ام ....

چــــادر خاکی

به عشق چادر خاکی مادر پهلو شکسته ام ....

چــــادر خاکی

بس که آن لبخند سحر دلفریبی ساخته است
آدمی مثل من از دنیا به سیبی ساخته است
.
خاکیان بالاتر از افلاکیان می ایستند
عشق از آدم چه موجود غریبی ساخته است

"به یاد شهید محسن حاج رضایی"


در اینستاگرام همراه شما هستم:kaniz.madar

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
آخرین نظرات

۹ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

برای دانلوداینجاراکلیک کنید

 

  • کنیز حضرت مادر سلام الله
چیست دلچسب ترین عیدی این شهرالله؟؟            یک سحروقت اذان صحن اباعبداللهسید مرتضی آوینی:بعضی هاماراسرزنش میکنندکه چرا دم ازکربلا وعاشورامیزنید.آنهانمیدانندکه برای ماکربلا پیش ازآنکه یک شهرباشدیک افق است که آن را به تعداد شهدایمان فتح کردیم.نه یکبار...نه دوبار...به تعداد شهدایمان

  • کنیز حضرت مادر سلام الله

امشب خواب رابا چشمانت ازچشمانم ربودی وبه من اشک هدیه کردی.

چشمانی که بعداز۲۷سال هنوزم حرف دارد.بامنکه حرف دارد من حرف اورامیفهمم واوهم حرف مرا.اوحالادرشهرکوچک ما عاشق زیادداردباهمین چشمها همه راعاشق کرده.

به اندازه موهای سرم کوله بارگناهانم رابرداشتم وآمدم پیشت وتوآن هاراازمن گرفتی بازدوباره آمدم وتوبازدوباره بخشیدی...

هروقت که  اومدم پیشت غربت فاطمیه مرامیگیردفرقی نداره فاطمیه باشدیانباشدمزارت هم عین دل پاکت همیشه مادری هست بوی مادرمیدهد...

آقامحسن!امشب اگرسرسفره مادرنشسته ای مناجات میخوانی برایم سفارشی دعاکن.تومرا باهمه ی گناهانم دیده ای ولی مرا روسفیدکردی آبرویم راخریدی.

این رابدان همه ی دلخوشی من لبخندزیبای شماست وهمه ی زندگیم قاب عکست هست که مدتهاست دراتاقم وبه تازگی دروبلاگم جاخوش کرده است...

دل نوشت:خوشحالم که دوباره بایدلباس مشکی بپوشم دلم برایش تنگ شده هست دیگرچیزی نمانده است به یتیم شدنمان درکوفه... 

اللهم عجل لولیک الفرج

  • کنیز حضرت مادر سلام الله

مادرمروکه فاطمه ات زار و مضطراست

هجرتوقاتل من غمدیده دختر است

غصه مخوربه حال پدرچونکه بعدتو

زهرای کوچک توبرایش چومادر است

پیامبراکرم صلی الله علیه وآله:

"بهترین زنان بهشت اینانند:خدیجه دخترخویلد.فاطمه دخترمحمد(ص) .مریم دخترعمران.آسیه دخترمزاحم وهمسرفرعون"

حضرت خدیجه باتمام بزرگورایشان وزحماتی که برای اسلام کشیده اندغریب هستن.این پست راگذاشتم تالااقل کمی ازدینی که برگردن خودم است کم شود.التماس دعا
  • کنیز حضرت مادر سلام الله

۷۴سال ازعمرت گذشت....

احساس میکنم هفتادپنجمین بهارزندگیت کمی برایت غمگین باشد...

چقدراین یک ماه بدگذشت...

ماکه ازدلت خبرنداریم...الهی من فدای غصه هایت شوم....

ای پدرجان!قسم ات میدهم به عبادتهای این ماهت کم کاری من راببخش...

کم گذاشتم!!!میدانم ولی به جان مادرپهلوشکسته ات عاشقت هستم...

ماکه کسی رانداریم جزشماهمه امیدمان شده لبخندت...

دوست دارم لبخندبزنی برایم...بابغض کردن های شمامیمیرم...

فرداآسمان باهمه ستاره هاوکهکشان هایش وزمین باهمه گلهایش فرش راهت میشوند.......پدرعزیزم میلادت مبارک....
  • کنیز حضرت مادر سلام الله

این روزها دلم برای غربت چادربدجوری میسوزد    انگارغریب شدازهمان روزی که پشت درسوخت

چادرهدیه زیبای مادرم زهراست کاش من و امثالم میتوانستیم وارثان خوبی برای مادرباشیم.آهای دختران همسن سال من تورابه جان مادر شماراقسم میدهم این وضع حجاب پوشش یک دخترجوان شیعه نیست چرادل صاحب زمانمان رامیشکنید؟آخ که هروقت نشستم سرکلاس تودانشگاه واومدم توخیابون فقط غصه خوردم.آهای دخترک ساده لوح!نمیدانی چه طعم شیرینی داردوقتی تواین آفتاب سوزان تیرماه بازبان روزه زیرسیاهی چادرذوب شوی.نمیدانی چقدرحس سربلندی دارداگرفقط برای یکبارباسیاهی چادرت به نگاه های هوس آلودنه بگویی.امیدوارم روزی به این لذت هابرسی.وشماای چادری ها!حالاکه توفیق پوشیدن هدیه ی مادررادارید نبایدبگذاریددرحق چادرکم لطفی شودبایدثابت کنیم مازنان مؤمنه ومحجبه نمیگذاریم کسی تهمتی به دینمون وخانم های باحجاب بزند  نبایدفکرکردحالاچادربه سرکردیم دیگرکاری به دین وتبلیغ حجاب وبودن درصحنه هانبایدداشت.اصلاشایدکم کاری ازماچادری ها بوده است که الان وضعمان این است.مابایدهمانندمادرمان حضرت زهرا(س)خون بدهیم برای حفظ ازچادر و دین وگرنه چادری بودن ماهم به دردی نمیخورداگربخواهیم نظاره گرباشیم که چگونه اینان روی خون شهدایمان میایستند....

....تولحظه های افطاردعام کنید...

  • کنیز حضرت مادر سلام الله

رمضان آمدمن هنوزم که هنوزاست آدم نشدم.ای خداکرمت خیلی زیاده که همچون بنده عاصی گناه کاری را تواین ماه عزیز راه دادی...

خداجون خیلی مهربونی که بخاطرآدم هایی همچون من شیطان راهم درغل زنجیرکردی..خیلی...

دلم تنگ شده بودبرای سحرهای وافطارهای ناب این ماه برای جوشن کبیرش برای برکت سفره افطارش...

برای روضه هاواشکهای شبهای قدرش...وازهمه مهمتر برای خودت خدای بزرگ که خیلی ازت دورم...خیلی...

خدایا!!!دستم بگیربهت نیازدارم من بدون توهیچم...هیچ....

الهی من لی غیرک؟؟؟؟؟

.....التماس دعا.....

  • کنیز حضرت مادر سلام الله

حجاب همان چادری بود که پشت درسوخت ولی ازسرفاطمه(س)نیفتاد...
  • کنیز حضرت مادر سلام الله

سلام...

آمدیم با توکل به خدا وبرای دفاع ازخون شهدا.

باشدکه بادعای خیرامام عصر(عج)وشما

بتواتیم به این هدفمان برسیم...

  • کنیز حضرت مادر سلام الله